Renovatielening voorwaarden

Wanneer u vroeger een renovatielening wou afsluiten was u verplicht om rekening te houden met een hele waslijst aan voorwaarden. Vandaag de dag is dat gelukkig helemaal anders. Dat heeft natuurlijk ook veel te maken met het feit dat de fiscale voordelen door de jaren heen aanzienlijk zijn teruggeschroefd. Vroeger was bijvoorbeeld mogelijk om de volledige renovatielening fiscaal in te brengen, maar dat is tegenwoordig niet meer het geval. Dat wil niet zeggen dat de renovatielening niet langer interessant is, in tegendeel. Er zijn ook vandaag de dag nog steeds een aantal interessante voordelen aan verbonden. Let wel, ook nu moet u als kredietnemer nog steeds kunnen voldoen aan bepaalde voorwaarden. We zetten ze in dit artikel graag allemaal voor u op een rijtje. 


5 jaar of ouder

Wanneer u van bepaalde fiscale voordelen wenst te genieten is het in eerste instantie belangrijk om rekening te houden met de leeftijd van uw woning. Veel mensen willen bijvoorbeeld kunnen genieten van het verlaagde BTW percentage die geldt voor bepaalde renovatiewerken, maar houden er geen rekening mee dat ze daarvoor over een woning van minimum vijf jaar oud moeten beschikken. Gewoon ter afsluiting van de renovatielening geldt in principe slechts dat u eigenaar moet zijn van de woning en dat u de geleende gelden daadwerkelijk zult gebruiken om renovatiewerken uit te voeren aan uw vastgoed. Eventueel kunt u dit moeten bewijzen aan de hand van offertes, facturen en andere officiële documenten.

Voorwaarden voor het afsluiten van een renovatielening

Bovenstaande voorwaarde is eigenlijk meteen de belangrijkste. Het moet echter gezegd worden dat u niet alleen een renovatielening kunt afsluiten wanneer u een oud pand heeft gekocht. Stelt u zich bijvoorbeeld maar eens voor dat u nieuw vastgoed heeft gekocht, maar dat u de nieuwbouw niet in één keer, maar in verschillende fasen wenst af te werken. Dit zorgt niet alleen voor de nodige financiële ademruimte, maar daarnaast kunt u ook nog eens profiteren van de voordelen die de renovatielening met zich meebrengt. Dat geldt overigens ook voor wanneer u over onvoldoende kapitaal beschikt in uw hypothecaire lening. Het bedrag dat u daarin tekort komt kunt u in principe perfect extra lenen door gebruik te maken van de mogelijkheden van de renovatielening.